{sessionMessage}

Informatii generale

Aici puteţi găsi informaţii legate de procesul de admitere la facultăţile Universităţii POLITEHNICA Bucureşti (UPB) şi aveţi posibilitatea de a vă înregistra online datele personale, scurtând timpul necesar înscrierii la una sau mai multe facultăţi. Începeți preînscrierea

Concursul de admitere în cadrul UPB se desfăşoară, în funcţie de facultate, în două moduri:

1. Pe baza a două probe scrise şi a rezultatelor examenului de bacalaureat

Candidatul se poate înscrie la o singură facultate din această listă (facultatea de bază) şi poate opta ca, în cazul în care este respins la această facultate, să participe la ocuparea eventualelor locuri rămase vacante de la alte facultăţi din UPB cu admitere pe bază de probe scrise (facultăți pentru redistribuire).
Astfel, el va depune un singur dosar cu actele necesare, la facultatea de bază, unde va plăti o singură taxă de înscriere, indiferent câte facultăți selectează ca opțiuni pentru redistribuire.

2. Pe baza unei probe interviu (care cuprinde și un test grilă) şi a rezultatelor examenului de bacalaureat

Un candidat se poate înscrie la oricâte facultăţi din această listă, urmând să depună câte un dosar fizic cu actele necesare și să plătească taxa de înscriere la fiecare facultate în parte. Interviul, inclusiv testul grilă, va avea loc în aceeaşi zi cu înscrierea, imediat după aceasta.

Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere

Calendarul detaliat al procesului de admitere

1. Preînscrieri (20 mai - 19 iulie 2014)

În această etapă, candidații își pot înregistra online datele personale şi opţiunile acestora privind înscrierea la una sau mai multe facultăți. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va fi mai rapidă, iar datele vor fi doar verificate ulterior pe baza actelor în original.
Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.
IMPORTANT !
Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere (în mod normal 100 lei) pentru candidaţii care se preînscriu
și completează toate datele cerute până la data de 11 iulie, ora 23:59.

Click aici pentru a începe preînscrierea


 
Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.

Pregătire pentru admitere

UPB organizeaza in perioada 22 martie - 7 iunie 2014 un program susținut și gratuit de pregătire în universitate în fiecare sâmbătă, între orele 900-1300, la Matematică și Fizică.

Teste de evaluare cunoștințe generale și cursuri online de pregătire la matematică și fizică

Statistici preînscrieri   Statistici preînscrieri la câte două facultăți

2. Înscrieri (12 - 19 iulie 2014)

În această etapă candidații se prezintă personal cu actele necesare la secretariatele facultăților la care doresc să se înscrie, între orele 0900-1600.
Lista actelor necesare se găsește în cadrul regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2014-2015, pagina 11.
 • Candidații la facultățile cu concurs pe bază de probă interviu vor susține această probă imediat după depunerea actelor.
 • Candidații la Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, care nu posedă un certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate, susțin un test de competență lingvistică pe data de 18 iulie 2014, după următorul program:
  • Orele 1000 - 1200, pentru limba engleză
  • Orele 1200 - 1400, pentru limba germană
  • Pentru limba franceză candidații vor consemna în scris că posedă cunoștințele minimale de limbă pentru audierea cursurilor (derulate integral în limba franceză)
 • Dacă un candidat a selectat mai multe facultăți cu concurs pe bază de probă interviu, el va prezenta câte un dosar și va plăti câte o taxă de înscriere pentru fiecare astfel de facultate.
 • Dacă un candidat a selectat mai multe facultăți cu concurs pe bază de probe scrise, el va depune un singur dosar și va plăti o singură taxă de înscriere, la facultatea de bază.
 • Dacă un candidat își retrage dosarul, el poate primi taxa de înscriere înapoi doar pentru facultățile cu examen scris, doar dacă retragerea este făcută înainte de finalizarea etapei de înscrieri.

Statistici înscrieri   Statistici înscrieri la câte două facultăți

3. Pregătirea concursului (19 - 20 iulie 2014)

În această etapă, personalul fiecărei facultăţi pregăteşte concursul propriu-zis.
Pentru facultăţile cu examen scris, se va publica sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat.

4. Proba 1 (21 iulie 2014)

Candidații la facultățile cu concurs pe bază de probe scrise susțin prima probă scrisă, timp de 3 ore, începând cu ora 1000.
 
ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 1000) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

5. Proba 2 (22 iulie 2014)

Candidații la facultățile cu concurs pe bază de probe scrise susțin a doua probă scrisă, timp de 3 ore, începând cu ora 1000.
 
ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 1000) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs.
NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

6. Rezultate preliminare (23 iulie 2014)

Se afişează listele cu rezultate preliminare:
 • candidaţii admişi
 • candidaţii respinşi care îndeplinesc baremul minim de admitere
 • candidaţii respinşi care nu îndeplinesc baremul minim de admitere
 • lista locurilor vacante pentru fiecare domeniu

Algoritmul de distribuire a candidaților

7. Înmatriculări etapa I, depunere cereri redistribuire şi depunere contestaţii.
Afişare rezultate contestaţii (23 - 24 iulie 2014)

Între orele 900-1600, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se prezinte cu documentul de identitate la secretariatele facultăţilor în vederea înmatriculării în anul I de studii.
Taxa de înmatriculare este de 50 RON.
În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Doar la facultățile cu examen scris, candidații declarați respinşi, care îndeplinesc baremul minim de admitere, depun cereri de redistribuire la secretariatul facultății la care au depus dosarul.
Depunere contestații: Doar pentru facultățile cu examen scris, depunerea contestaţiilor se face la secretariatul facultății unde s-a depus dosarul, între orele 900 - 1600, în ziua de 23 iulie. Pe data de 24 iulie, ora 0900, se afişează rezultatului contestaţiilor.
Candidații admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

8. Afişare admiși și înmatriculaţi etapa I. Afișare admiși redistribuire. (25 iulie 2014)

Se refac și se afișează listele de admiși și înmatriculați:
 • candidaţii admişi şi înmatriculaţi
 • candidaţii admişi prin redistribuire
 • lista locurilor vacante după înmatriculare, pentru fiecare domeniu
Se folosește acelaşi algoritm de la rezultate preliminare pentru a sorta candidații admiși și înmatriculați, luându-se în considerare și locurile rămase vacante în urma neînmatriculărilor din etapa I.
Pentru candidații admiși prin redistribuire, se aplică algoritmul doar pe locurile rămase vacante în urma sortării candidaților admiși și înmatriculați.

9. Înmatriculări etapa II (25 iulie 2014)

Între orele 900-1600, candidaţii declaraţi admişi prin redistribuire trebuie să se prezinte cu documentul de identitate la secretariatele facultăţilor în vederea înmatriculării în anul I de studii.
Taxa de înmatriculare este de 50 RON.
În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original.
Candidații admiși prin redistribuire, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.

10. Afişare rezultate finale (26 iulie 2014)

Se refac și se afişează listele de admiși și înmatriculați:
 • candidaţii admişi şi înmatriculaţi în ambele etape
 • lista locurilor vacante, pentru fiecare domeniu
Se folosește acelaşi algoritm de la rezultate preliminare, aplicat întâi pentru candidații admiși și înmatriculați în prima etapă, apoi, doar pe locurile rămase vacante, pentru candidații admiși prin redistribuire și înmatriculați.
În această etapă, algoritmul de sortare se ruleaza strict în cadrul facultății la care candidații au fost afișați în etapa II de înmatriculări.
Un candidat nu poate rămâne înmatriculat la mai multe facultăți fără taxă.
Candidații afișați în aceeastă etapă cu înmatriculări la două sau mai multe facultăți, la domenii fără taxă, se prezintă la secretariatele facultăților respective, pentru a clarifica situația.

Sesiunea 2

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează sesiunea 2 de admitere începând cu data de 28.07.2014.
Mai multe detalii vor fi afișate în curând.